Polityka prywatności

Nasza firma poważnie traktuje ochronę danych osobowych, stąd przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.symbolsmaku.pl 

  1. Administrator danych 

Administratorem Państwa danych jest firma Jawit Jan Fidowicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 675-152-61-77 REGON 362820889, znajdująca się pod adresem os. 2 pułku lotniczego 8/46 Kraków 31-867. 

  1. Cel przetwarzania 

Za każdym razem, prosząc o Państwa dane będzie podawać cel ich przetwarzania oraz informować o wszelkich Państwa prawach z tym związanych. Zapewniamy Państwa, że dane są przetwarzane tylko i wyłącznie po to, abyśmy mogli zapewnić jak najlepszą obsługę oraz jakość oferowanych przez nas usług jak i produktów.

  1. Państwa prawa związane z RODO 

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do: 

-Usunięcia danych osobowych 

-Sprostowania danych osobowych

-Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

-Przenoszenia danych osobowych 

-Wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych 

-Dostępu do danych osobowych

-Wniesienia skargi do organu nadzorczego

-Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

  1. Inni odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również inne podmioty zaangażowane w działania związane z naszą firmą, w tym firma w zakresie obsługi informatycznej, kurierzy,  firma księgowa, bądź w zakresie fakturowania. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą, aż do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  1. Bezpieczeństwo

Z naszej strony zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa, które wymagane są przez przepisy o ochronie danych osobowych. Państwa dane są należycie chronione przed osobami nieupoważnionymi do ich dostępu. 

  1. Kontakt 

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z polityką bezpieczeństwa czy przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą pod adresem mailowym: kontakt@symbolsmaku.pl

  1. Pliki cookies 

Nasza strona, podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, korzysta z plików cookies. W naszym przypadku te pliki wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pozwalają nam lepiej zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy (wszyscy korzystający ze strony www.symbolsmaku.pl), dopasowywania materiałów reklamowych pod konkretnego użytkownika oraz zapamiętywania ustawień.

Symbol smaku

Adres: Symbol Smaku
os. 2 Pułku Lotniczego 8/46
31-867 Kraków
NIP: 6751526177